Tore Ivar Våge

Svennebrev siden 1962
E-mail: post@skomakervage.no

Tore Ivar Våge tok svennebrev i 1959, men fikk det utlevert i 1962 pga militærtjeneste.
Fikk sitt første verksted i 1964 på Tøyen i Oslo og het Tøyen Skoreparasjon. Drev dette frem til 1971 hvor han flyttet med familien sin til Gjøvik.

Drev Gjøvik Skoreparasjon i Storgata 20 fra 1971 til april 1996, og flyttet derfra til Strandgata 17 april 1996. Drev her til mars 2014, hvor han gikk av med pensjon som 72 åring.